ข่าวสาร/นักศึกษา

พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. **นักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้ **** ชุดพิธีการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ****

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ***หมายเหตุ ใส่ชุดนักศึกษาพิธีชั้นปีที่ 2

1 18 19 20