ข่าวสาร/นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร —- #BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร #BSRUNews

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

{Recent News} คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร —- วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ให้ได้รับรับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณของแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ และสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน . ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอร่วมแสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี […]

ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้ สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ได้คืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกหน่วยงานราชการ

ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้ ——————————- สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ได้คืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกหน่วยงานราชการ ——————————– มาติดต่อขอรับใบเสร็จลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อประกอบการแนบเบิก ที่เคาน์เตอร์กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.30 น. ( โปรดนำใบเสร็จรับเงิน / สลิป ที่ชำระรายงานตัวมาติดต่อด้วย )

การเปิดตัวครั้งแรกของ BSRU App

{Announcement} การเปิดตัวครั้งแรกของ BSRU App —— พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของ BSRU App ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมดาวน์โหลด แอปลิเคชัน Bsru app ในวันที่ 20/11/64 เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็น digital university สนุกสนานกับการศึกษาในรั้วมหาลัยรูปแบบใหม่ —— ดาวโหลดได้ที่ QR code ตามแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยขณะนี้ Microsoft มีการอัพเดท Feature ทำให้การใช้งาน Microsoft Teams ไม่แสดงผล “ปุ่มเครืองมือควบคุม”

{Announcement} ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยขณะนี้ Microsoft มีการอัพเดท Feature ทำให้การใช้งาน Microsoft Teams ไม่แสดงผล “ปุ่มเครืองมือควบคุม” —— วิธีการแก้ไขเบื้องต้น : สามารถเข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านบราวเซอร์ได้ที่ : http://teams.microsoft.com/ —— ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6802)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6802)

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2564 —- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ชิงเงินรางวัล 24,000 บาท —- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2564 —- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ชิงเงินรางวัล 24,000 บาท —- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 . ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ : https://bit.ly/3CJ672R —- ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500 —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาและหมู่เรียนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการสแกน QR-Code เพื่อดูรายวิชาและหมู่เรียนที่เปิดสอน https://link.bsru.ac.th/msbsru_register 2. ช่องทางเว็บไซต์ http://management.bsru.ac.th/ เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน” เลือก “ภาค ปกติ” หรือ “ภาค กศ.พ.” และเลือก “ตารางสอนภาคเรียน 2/2564”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล ……………………………………………………………………………………………………………….  เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน —-  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 บนระบบออนไลน์ – สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย (ติดตามกติกาการร่วมลุ่นรางวัลบนเพจนี้) #BSRUonline

กำหนดการ เปิด – ปิด ประตูหลัง (บริเวณ อาคาร 7) เริ่มเปิดประตูในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการ เปิด – ปิด ประตูหลัง (บริเวณ อาคาร 7) เริ่มเปิดประตูในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 —— ประตูเปิด เฉพาะวัน – เวลา ดังนี้ จันทร์ – ศุกร์ เช้า เวลา 07.30 – 09.00 น. เที่ยง เวลา 11.30 – 13.30 น. เย็น เวลา 16.00 – 1700 น. . ประตูปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเหนือจากวันเวลาที่กำหนดข้างต้น . ขออภัยในความไม่สะดวก —— ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://202.29.54.207/dev3/admission/register.php ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.bsru.ac.th —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSION เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH

สายอาร์ต สายออกแบบ เตรียมต่อคิวมายื่นใบสมัครกันได้เลย กับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Ocean for Life Logo Contest” ภายใต้หัวข้อ Ocean for Life ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท งานนี้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

สายอาร์ต สายออกแบบ เตรียมต่อคิวมายื่นใบสมัครกันได้เลย กับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Ocean for Life Logo Contest” ภายใต้หัวข้อ Ocean for Life ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท งานนี้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 #PTTEP #PTTEPTeenergy7 #OCEANFORLIFE #ทะเลเพื่อชีวิต #OceanforLifeLogoContest

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้เรียนโดยดูในใบตรวจสอบจบในระบบ MIS ของนักศึกษา 2. นักศึกษาติดต่อประธานสาขาวิชาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำแผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินในภาคเรียน 2/2564 จนถึงเทอมที่นักศึกษาจะจบการศึกษา 3. นักศึกษาสแกน QR-Code นี้ เพื่อทำการกรอกรายละเอียดของตัวเอง / แผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินพร้อมแนบรูปภาพใบตรวจสอบจบ โดยเลือกรูปแบบแสดงทุกรายวิชา (ไฟล์.JPG หรือ .JPEG) ลงในระบบตามที่กำหนด 4. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตัวเองในระบบเป็นระยะๆ เพื่อทำการลงทะเบียน (หากในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้ ขอให้ติดต่อสำนักงานคณะวิทยาการจัดการอีกครั้ง ตามช่องทางที่คณะกำหนด) ลิงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 https://link.bsru.ac.th/7li

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รหัสนักศึกษา 63 ดังมีรายชื่อใน QR Code นี้ ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. https://link.bsru.ac.th/7qk

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ศึกษา 2565

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ศึกษา 2565 —– วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 —– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH […]

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช —- พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า “วันปิยมหาราช” และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น “กรุงเทพมหานคร” ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็น “สำนักพระราชวัง” ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติฉัตร 5 ชั้น ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน —- #BSRURecentNews 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย —— ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

วันออกพรรษา “ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11”

วันออกพรรษา “ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11” —- เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ “วันออกพรรษา” ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” นั้นแปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ . ทั้งนี้ วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา . […]

เนื่องจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา รอบจบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่มีความประสงค์จะมายื่น บส.9 เพื่อรับเอกสารสำคัญ (ใบรับรอง และใบทรานสคริปต์) สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เนื่องจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา รอบจบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่มีความประสงค์จะมายื่น บส.9 เพื่อรับเอกสารสำคัญ (ใบรับรอง และใบทรานสคริปต์) สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

1 2 3 4 39