ข่าวสาร/นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “จับกระแสหุ้นเด็ดหน้าลงทุน และ การวัดฟีโบนันซี่”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “จับกระแสหุ้นเด็ดหน้าลงทุน และ การวัดฟีโบนันซี่” —- โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —- วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 โดยจะเปิดให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings เป็น 2 รอบ . #รอบแรก สำหรับนักศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ลิ้งค์เข้าร่วมอบรม https://link.bsru.ac.th/d2i Meeting ID : 937 5343 9932 Passcode […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations วิทยากรโดย – ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา -Prof.Dr.Mohiuddin Muhammad Universite lavel,Quebee QC,Canada -Dr.Bilal Kalid และเทคนิคการขอทุนภายนอก” วิทยากรโดย – ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุฑารัตน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการขอทุนภายในและภายนอก ด้านนวัตกรรมชุมชน (วช) – อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้ 47 ล้าน ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 […]

วันสุดท้าย !! กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 —— เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้าย !! กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 —— เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, […]

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 25565 รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้ว / สั่งตัดใหม่ บริการเพิ่มเติมสำหรับ น้องบัณฑิตชาย สามารถมาสั่งชุดเช่าสูทเพิ่มได้ ทั้งแบบเช่า – เช่าตัด – สั่งตัดใหม่ มีให้บริการจำนวนจำกัด น้องบัณฑิตหญิง สามารถมาใช้บริการชุดพิธีการและเครื่องหมายต่างๆได้ น้องๆที่ไม่สามารถมารับชุดได้ สามารถฝากเพื่อนหรือญาติมารับชุดแทนได้ แต่เพื่อความสะดวกรบกวนส่งไลน์รูปใบรับชุดล่วงหน้า

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 25565 รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้ว / สั่งตัดใหม่ บริการเพิ่มเติมสำหรับ น้องบัณฑิตชาย สามารถมาสั่งชุดเช่าสูทเพิ่มได้ ทั้งแบบเช่า – เช่าตัด – สั่งตัดใหม่ มีให้บริการจำนวนจำกัด น้องบัณฑิตหญิง สามารถมาใช้บริการชุดพิธีการและเครื่องหมายต่างๆได้ น้องๆที่ไม่สามารถมารับชุดได้ สามารถฝากเพื่อนหรือญาติมารับชุดแทนได้ แต่เพื่อความสะดวกรบกวนส่งไลน์รูปใบรับชุดล่วงหน้า ให้เพื่อนหรือญาติพิมพ์ใส่กระดาษมารับชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว น้องๆ ที่ตัดชุดรอบนี้อาจได้รับชุดในวันรายงานตัวบัณฑิต แต่ถ้าน้องๆมาตัดชุดวันรายงานตัวบัณฑิต อาจจะได้รับชุดในวันซ้อมย่อย หรือวันซ้อมใหญ่ เพราะมีชุดที่ยังไม่สั่งตัดจำนวนมาก ชุดครุยวิทยฐานะของเรา เป็นชุดแบบสั่งตัดรายบุคคล ไม่ใช่ชุดสำเร็จรูปเหมือนชุดเสื้อผ้าทั่วไป จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แต่ทางงานชุดครุยมบส.สามารถให้บริการชุดครุยที่สั่งตัดได้ทันกับพิธีการ 100 % แต่กำหนดการส่งมอบอาจช้าไปตามลำดับของการสั่งตัดชุดไว้

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนที่ปฏิบัติ

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนที่ปฏิบัติ – นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกรุ่นทุกระดับ พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” – นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน กำหนดชำระเงินล่าช้า ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตามเวลาทำการที่กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1 อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : […]

จกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจัดส่งผลงานรอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 และนำเสนอผลงานรอบตัดสินในสถานที่หรือผ่านระบบประชุมออนไลน์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ครั้งแรกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กับการจัดการแข่งขันในรูปแบบ HACKATHON ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ชวนปล่อยไอเดียร่วมเปลี่ยนประเทศ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะใดสาขาใดก็ได้ สมัครเข้าร่วมโครงการ “GSPA-Youth Digital Hackathon” เสนอไอเดียพิชิตรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และทุนการศึกษาปริญญาโท ในหัวข้อ #แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น จะสมัครเดี่ยว หรือรวมทีมกับกลุ่มเพื่อนไม่เกิน 3 คน แล้วลงทะเบียนมาลองทำกิจกรรมกันเถอะ อ่านรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ http://gspa.nida.ac.th/th/qs96 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ว วันนี้ – 10 เมษายน นี้เท่านั้น ส่งผลงานรอบคัดเลือก 15 เมษายน 2565 ประกวดรอบตัดสิน 3 พฤษภาคม 2565 (ผ่านทางโปรแกรม Zoom) สอบถามเพิ่มเติม 087 512 5999 หรือเฟสบุ้คแชต https://m.me/GSPANIDA

กำหนดการให้บริการครั้งต่อไป สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ถึงเทอม 2/2562 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 9.00 น.- 15.00 น. (พัก 12.00 น.-13.00 น.)

กำหนดการให้บริการครั้งต่อไป สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ถึงเทอม 2/2562 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 9.00 น.- 15.00 น. (พัก 12.00 น.-13.00 น.) 1. รับสั่งจองชุดใหม่ (ชุดครุย – ชุดสูทสากลชาย) *** ชุดรอบนี้ จะได้รับวันรายงานตัวบัณฑิต (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงติดตามได้ที่นี่) – ชุดครุยป.ตรี ทุกขนาด /ชาย-หญิง ราคา 900 บาท – ชุดสูทสากลชาย เช่า/เช่า-ตัด/ตัดใหม่ ราคาตามขนาด เริ่มต้น 1,500 บาทขึ้นไป (ค่าเช่า 700 บาท และค่ามัดจำได้คืน 500 บาท) 2. รับชุดครุยที่สั่งตัดไว้แล้ว สามารถมารับได้ทุกรุ่นที่ส่งไว้แล้ว รับได้ทั้งด้วยตนเองและเพื่อนรับแทน ขอให้นำใบรับชุดมาแสดง […]

ตัดชุดวันที่ 2-3 เมษายน 65 นี้ รับชุดพร้อมกัน 30 เมษายน -1 พฤษภาคมนี้ **** ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการ **** แต่บัณฑิตสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลย

ขณะนี้ มีน้องๆบัณฑิตที่ยังไม่ได้ตัดชุดครุยเป็นจำนวนมาก อยากแนะนำให้น้องๆบัณฑิตมาตัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 นี้ เพราะหากรอกำหนดการออกน้องๆจะได้รับชุดวันซ้อมรับปริญญา หรือวันซ้อมใหญ่ หากมีชุดตกค้างปริมาณมากๆ ทำให้อาจไม่ได้รับชุดครุยไปเตรียมตัวก่อน หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องเฉพาะหน้า อาจแก้ไขได้ลำบาก /////////////////////////////////////////////////////////// ตัดชุดวันที่ 2-3 เมษายน 65 นี้ รับชุดพร้อมกัน 30 เมษายน -1 พฤษภาคมนี้ **** ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการ **** แต่บัณฑิตสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลย ///////////////////////////////////////////////////////////

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดการใช้งาน Digital Transcript สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดการใช้งาน Digital Transcript สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป —- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และใช้งานผ่านเว็บไซต์ BSRU Digital Transcript ได้ที่ : https://aarservice.bsru.ac.th/digitaltranscript

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ” ในวิกฤตมีโอกาส…จริงหรือไม่ !!! ปรับตัวตั้งรับ อย่างไร มาดูกราฟกัน”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ” ในวิกฤตมีโอกาส…จริงหรือไม่ !!! ปรับตัวตั้งรับ อย่างไร มาดูกราฟกัน” —— โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —— วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 โดยจะเปิดให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings เป็น 2 รอบ . #รอบแรก สำหรับนักศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ลิ้งค์เข้าร่วมอบรม : https://link.bsru.ac.th/bvh . Meeting ID: […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) —- เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 เมษายน 2565 ยืนยันสิทธิ์ : 4 – 5 พฤษภาคม 2565 —- สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —- CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ […]

มบส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 (virtual run) พร้อมร่วมลุ้นชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลการแข่งขันครบตามระยะทาง)

มบส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 3 (virtual run) พร้อมร่วมลุ้นชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลการแข่งขันครบตามระยะทาง) —- เปิดรับสมัครตั้งแตวันนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2565 . สมัครได้ที่ : http://vrun.dsad.bsru.ac.th/02_regis_01.php หรือ vrun.bsru.ac.th หรือ สแกน QR CODE ที่ปรากฏบนภาพ —- โดยมีระยะทางการวิ่งประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ส่งผลวิ่ง 2. Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร 3. ระยะทาง 10 กิโลเมตร 4. ระยะทาง 40 กิโลเมตร 5. ระยะทาง 100 […]

1 2 3 4 41