ข่าวสาร/นักศึกษา

โอกาศครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ “X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย… เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2564

โอกาศครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ “X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย… เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2564 สมัครได้ที่ : www.x-campuscontest.com/register ———————————————————- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : X Campus Advertising Idea Contest Call : คุณรัฐพงศ์ (เจเล่) 02-661-7750 ต่อ 217 #xcampus #xcampusปี4 #โฆษณา #ไวรัลคลิป #สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย #DUGA #MDES

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรม ดังนี้

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรม ดังนี้ 1. รับชม VTR แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แนะนำการให้บริการของห้องสมุด 3. แนะนำบริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ 4. แนะนำการเข้างาน Application Matrix Library โดยรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting ——– สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณโบว์ 084-143-2542 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej Website: http://library.bsru.ac.th/ Line: https://link.bsru.ac.th/19b E-mail : [email protected]

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง —- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์มีเว็บไซต์ส่วนบุคคลทุกคนเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณะและเพิ่ม Ranking ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้น้ำหนักคะแนนไม่เกินร้อยละ 10 นั้นให้คณาจารย์ดำเนินการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสร้างพื้นที่ไว้ที่ (bsru.net) ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป **ทั้งนี้ทางคณาจารย์ต้องการความช่วยเหลือในการเผยแพร่กรุณาติดต่อ คุณร่มไทร ฉ่ำคล้าม**

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5mf 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาค กศ.พ.” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ——————————– นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงิน นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับส่วนลด 50% (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว) และจะได้รับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% เพื่อชำระเงินตามประกาศของ มหาวิทยาลัย ——————————– นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว นักศึกษารหัส 64 ต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับเงินคืน 50% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/financebsru ——————————– **** ประกาศแนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ****

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5j9 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาคปกติ” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ

ประกาศ อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ ผศ.ดร.อธิป ธรรมวิจิตร อาจารย์ประจำสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 กลุ่มที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น. 1)การจัดการโลจิสติกส์ 2) การตลาด 3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4) ทรัพยากรมนุษย์ 5) การท่องเที่ยว 6) บัญชี —————————————————- กลุ่มที่ 2 เวลา13:00-16:00 น. 1) การสื่อสารมวลชน 2) ประชาสัมพันธ์ฯ 3) การโฆษณาฯ 4) ภาพยนตร์ฯ 5) เศรษฐศาสตร์ 6) การประกอบการฯ —————————————————- 1. สามารถสแกน QR Code […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564 —— วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564 INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF MANAGEMENT SCIENCE 2021 The 5th (IMMS 2021) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และไลฟ์สดการประชุมผ่านทางเพจ Facebook BSRU News และเพจ Facebook MS BSRU ในเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดาเกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภาคปกติ 25 ก.ค. 2564 , ภาคพิเศษ 10 ส.ค. 2564)

ประกาศ: สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ: สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 เปิดช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์สำหรับผู้ต้องการติดต่อดังนี้ ช่องทางที่ 1. http://management.bsru.ac.th/ ช่องทางที่ 2. https://www.facebook.com/MsBSRU ช่องทางที่ 3. Link One Stop Service คณะวิทยาการจัดการ : http://line.me/ti/g/hP4XYEcpBK

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563 ———— สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ใน เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ – อาจารย์สายพิน เดชเรือง วิทยาลัยดุสิตธานี (ประธานกรรมการ) – อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มรภ.ราชนครินทร์ (กรรมการ) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา(กรรมการและเลขานุการ) – น..ส.ภิรษา โชติรุจิโสภณ […]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563 ———— สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ใน เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ – อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มรภ.ราชนครินทร์ (ประธานกรรมการ) – ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (กรรมการ) – ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม มรภ.ราชนครินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) – น.ส.พิมพร พานทอง […]

คณะวิทยาการจัดการ โครงการถวายเทียนพรรษาฯ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการ โครงการถวายเทียนพรรษาฯ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 —————————————————————————— วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดผ่านเพจคณะวิทยาการจัดการ บ้านสมเด็จ เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) ในสถานการณ์โควิด ทุกคนต้องระวังตัวในการเดินทางและเว้นระยะห่างจากผู้คน ทำให้วัดหลายแห่งตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ด้วยคำสั่งกทม.ฉบับปัจจุบัน ทางเราจึงปรับกิจกรรมปีนี้เป็นออนไลน์ โดยจะมีสมาชิกเพียง 5 คนไปทำการถ่ายทอดสดจากที่วัดมาให้ทุกท่านชมถึงที่บ้าน ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา สโมสรนักศึกษาจึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ เพื่อบำรุงและสืบทอดศาสนาให้ยังอยู่คู่เมืองไทยต่อไป ฝากร่วมทำบุญกันตาม QR code ด้านล่างเลยนะคะ

ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม.

ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม. —- วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ของ กทม. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี คุณจิรเสกข์ วัฒนมงคล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการ และคุณทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย . นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผอ.สำนักงานเขต กทม. กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ พร้อมแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่แสดงอาการ และมีความจำเป็นต้องแยกกักตัวออกจากครอบครัว ได้มีสถานที่พักคอยรอเตียงโรงพยาบาล อย่างน้อย […]

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 —- วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง ปี 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดการประชุม และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพท์ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดย รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส และ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ​Zoom […]

1 2 3 20