ข่าวสาร/นักศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาและหมู่เรียนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการสแกน QR-Code เพื่อดูรายวิชาและหมู่เรียนที่เปิดสอน https://link.bsru.ac.th/dq9 2. ช่องทางเว็บไซต์ http://management.bsru.ac.th/ เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน” เลือก “ภาค ปกติ” และเลือก “ตารางสอนภาคเรียน 1/2565”

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน/2564

นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.ac.th/dqb 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือก “เข้ากลุ่มห้องเรียน” และเลือก”ภาค กศ.พ.” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations วิทยากรโดย – ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา -Prof.Dr.Mohiuddin Muhammad Universite lavel,Quebee QC,Canada -Dr.Bilal Kalid และเทคนิคการขอทุนภายนอก” วิทยากรโดย – ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุฑารัตน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการขอทุนภายในและภายนอก ด้านนวัตกรรมชุมชน (วช) – อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้ 47 ล้าน ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) —— เปิดรับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 15 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 . สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, […]

21-22,28-29 พฤษภาคม 2565 รับชุดครุย (เฉพาะชุดที่สั่งตัดถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 65) +สูทตัด/เช่าตัด (สูทเช่า 1500 รับวันรายงานตัวบัณฑิต)

#เตรียมพร้อมอาทิตย์หน้า #212222829พค2565 #นัดกันล่วงหน้าเลย #ไม่ว่างรับชุดรายงานตัวบัณฑิตได้ไม่ต้องร้อง #ฝากชุดไว้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ——————————– 21-22,28-29 พฤษภาคม 2565 รับชุดครุย (เฉพาะชุดที่สั่งตัดถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 65) +สูทตัด/เช่าตัด (สูทเช่า 1500 รับวันรายงานตัวบัณฑิต) +ชุดพิธีการหญิง +เครื่องหมาย +ถุงคลุมชุดครุย ——————————–

ประกาศครั้งสุดท้าย นักศึกษารหัส 63 สามารถติดต่อรับเสื้อกีฬาคณะปี 63

ประกาศครั้งสุดท้าย นักศึกษารหัส 63 สามารถติดต่อรับเสื้อกีฬาคณะปี 63 ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 10:00 – 16:00 น. ติดต่อรับได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น หมายเหตุ 1. เว้นวันหยุดราชการ 2. ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 3. นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือแคปหน้าจอประวัติในระบบ MIS มาด้วยทุกครั้ง หากนักศึกษาไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนด ทางคณะจะทำการตัดสิทธิ์ในการรับเสื้อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563-2564 (รหัส 63 – 64) (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด) —- ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563-2564 (รหัส 63 – 64) (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด) —- ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก —- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://mis.bsru.ac.th —- สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4. โทรศัพท์ Smartphone **เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ธนาคารอาจจำกัดจำนวนผู้รับบริการเพื่อมิให้เกิดการแออัดระหว่างการรับบัตร** —- ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “จับกระแสหุ้นเด็ดหน้าลงทุน และ การวัดฟีโบนันซี่”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “จับกระแสหุ้นเด็ดหน้าลงทุน และ การวัดฟีโบนันซี่” —- โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —- วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 โดยจะเปิดให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings เป็น 2 รอบ . #รอบแรก สำหรับนักศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ลิ้งค์เข้าร่วมอบรม https://link.bsru.ac.th/d2i Meeting ID : 937 5343 9932 Passcode […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ ในหัวข้อ “รู้เท่าทันการตีพิมพ์ในฐาน Scopus,Wos เพื่อให้มี High Citations วิทยากรโดย – ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา -Prof.Dr.Mohiuddin Muhammad Universite lavel,Quebee QC,Canada -Dr.Bilal Kalid และเทคนิคการขอทุนภายนอก” วิทยากรโดย – ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุฑารัตน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการขอทุนภายในและภายนอก ด้านนวัตกรรมชุมชน (วช) – อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการขอทุนวิจัย เพื่อให้ได้ 47 ล้าน ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 […]

วันสุดท้าย !! กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 —— เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้าย !! กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 —— เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, […]

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 25565 รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้ว / สั่งตัดใหม่ บริการเพิ่มเติมสำหรับ น้องบัณฑิตชาย สามารถมาสั่งชุดเช่าสูทเพิ่มได้ ทั้งแบบเช่า – เช่าตัด – สั่งตัดใหม่ มีให้บริการจำนวนจำกัด น้องบัณฑิตหญิง สามารถมาใช้บริการชุดพิธีการและเครื่องหมายต่างๆได้ น้องๆที่ไม่สามารถมารับชุดได้ สามารถฝากเพื่อนหรือญาติมารับชุดแทนได้ แต่เพื่อความสะดวกรบกวนส่งไลน์รูปใบรับชุดล่วงหน้า

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 25565 รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้ว / สั่งตัดใหม่ บริการเพิ่มเติมสำหรับ น้องบัณฑิตชาย สามารถมาสั่งชุดเช่าสูทเพิ่มได้ ทั้งแบบเช่า – เช่าตัด – สั่งตัดใหม่ มีให้บริการจำนวนจำกัด น้องบัณฑิตหญิง สามารถมาใช้บริการชุดพิธีการและเครื่องหมายต่างๆได้ น้องๆที่ไม่สามารถมารับชุดได้ สามารถฝากเพื่อนหรือญาติมารับชุดแทนได้ แต่เพื่อความสะดวกรบกวนส่งไลน์รูปใบรับชุดล่วงหน้า ให้เพื่อนหรือญาติพิมพ์ใส่กระดาษมารับชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว น้องๆ ที่ตัดชุดรอบนี้อาจได้รับชุดในวันรายงานตัวบัณฑิต แต่ถ้าน้องๆมาตัดชุดวันรายงานตัวบัณฑิต อาจจะได้รับชุดในวันซ้อมย่อย หรือวันซ้อมใหญ่ เพราะมีชุดที่ยังไม่สั่งตัดจำนวนมาก ชุดครุยวิทยฐานะของเรา เป็นชุดแบบสั่งตัดรายบุคคล ไม่ใช่ชุดสำเร็จรูปเหมือนชุดเสื้อผ้าทั่วไป จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แต่ทางงานชุดครุยมบส.สามารถให้บริการชุดครุยที่สั่งตัดได้ทันกับพิธีการ 100 % แต่กำหนดการส่งมอบอาจช้าไปตามลำดับของการสั่งตัดชุดไว้

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนที่ปฏิบัติ

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนที่ปฏิบัติ – นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกรุ่นทุกระดับ พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน” – นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน กำหนดชำระเงินล่าช้า ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตามเวลาทำการที่กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1 อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : […]

จกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจัดส่งผลงานรอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 และนำเสนอผลงานรอบตัดสินในสถานที่หรือผ่านระบบประชุมออนไลน์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ครั้งแรกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กับการจัดการแข่งขันในรูปแบบ HACKATHON ร่วมกับกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ชวนปล่อยไอเดียร่วมเปลี่ยนประเทศ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะใดสาขาใดก็ได้ สมัครเข้าร่วมโครงการ “GSPA-Youth Digital Hackathon” เสนอไอเดียพิชิตรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และทุนการศึกษาปริญญาโท ในหัวข้อ #แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการภาครัฐที่อยากให้เป็น จะสมัครเดี่ยว หรือรวมทีมกับกลุ่มเพื่อนไม่เกิน 3 คน แล้วลงทะเบียนมาลองทำกิจกรรมกันเถอะ อ่านรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ http://gspa.nida.ac.th/th/qs96 สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ว วันนี้ – 10 เมษายน นี้เท่านั้น ส่งผลงานรอบคัดเลือก 15 เมษายน 2565 ประกวดรอบตัดสิน 3 พฤษภาคม 2565 (ผ่านทางโปรแกรม Zoom) สอบถามเพิ่มเติม 087 512 5999 หรือเฟสบุ้คแชต https://m.me/GSPANIDA

กำหนดการให้บริการครั้งต่อไป สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ถึงเทอม 2/2562 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 9.00 น.- 15.00 น. (พัก 12.00 น.-13.00 น.)

กำหนดการให้บริการครั้งต่อไป สำหรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ถึงเทอม 2/2562 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 9.00 น.- 15.00 น. (พัก 12.00 น.-13.00 น.) 1. รับสั่งจองชุดใหม่ (ชุดครุย – ชุดสูทสากลชาย) *** ชุดรอบนี้ จะได้รับวันรายงานตัวบัณฑิต (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงติดตามได้ที่นี่) – ชุดครุยป.ตรี ทุกขนาด /ชาย-หญิง ราคา 900 บาท – ชุดสูทสากลชาย เช่า/เช่า-ตัด/ตัดใหม่ ราคาตามขนาด เริ่มต้น 1,500 บาทขึ้นไป (ค่าเช่า 700 บาท และค่ามัดจำได้คืน 500 บาท) 2. รับชุดครุยที่สั่งตัดไว้แล้ว สามารถมารับได้ทุกรุ่นที่ส่งไว้แล้ว รับได้ทั้งด้วยตนเองและเพื่อนรับแทน ขอให้นำใบรับชุดมาแสดง […]

ตัดชุดวันที่ 2-3 เมษายน 65 นี้ รับชุดพร้อมกัน 30 เมษายน -1 พฤษภาคมนี้ **** ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการ **** แต่บัณฑิตสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลย

ขณะนี้ มีน้องๆบัณฑิตที่ยังไม่ได้ตัดชุดครุยเป็นจำนวนมาก อยากแนะนำให้น้องๆบัณฑิตมาตัดในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 นี้ เพราะหากรอกำหนดการออกน้องๆจะได้รับชุดวันซ้อมรับปริญญา หรือวันซ้อมใหญ่ หากมีชุดตกค้างปริมาณมากๆ ทำให้อาจไม่ได้รับชุดครุยไปเตรียมตัวก่อน หรือหากเกิดปัญหาขัดข้องเฉพาะหน้า อาจแก้ไขได้ลำบาก /////////////////////////////////////////////////////////// ตัดชุดวันที่ 2-3 เมษายน 65 นี้ รับชุดพร้อมกัน 30 เมษายน -1 พฤษภาคมนี้ **** ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการ **** แต่บัณฑิตสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้เลย ///////////////////////////////////////////////////////////

1 2 3 41