ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2564 —- เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายงานตัว : วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2564 —- CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, […]

ประกาศ การโอนเงินคืน 1,000 บาทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากทางระบบที่โอนเงินพร้อมเพย์ของธนาคารในส่วนการโอนเงินคืน ซึ่งจะมีผลในอีก 2 วัน เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการโอนพร้อมเพย์ ซึ่งไม่เหมือนการโอนแบบเลขบัญชีปกติ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงินใหม่ตามที่ธนาคารแจ้ง เป็นวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ การโอนเงินคืน 1,000 บาทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากทางระบบที่โอนเงินพร้อมเพย์ของธนาคารในส่วนการโอนเงินคืน ซึ่งจะมีผลในอีก 2 วัน เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการโอนพร้อมเพย์ ซึ่งไม่เหมือนการโอนแบบเลขบัญชีปกติ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงินใหม่ตามที่ธนาคารแจ้ง เป็นวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 รายชื่อและสถานะการโอนเงินจะประกาศในภายหลัง และแจ้งการโอนเงินให้ทางอีเมลที่นักศึกษาบันทึกไว้ในระบบ MIS ____________________________ ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน รีบดำเนินการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 _____________________________ หมายเหตุ – นักศึกษาที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ส่วนลดแทนแล้ว จึงไม่ได้รับคืนในส่วนนี้ – นักศึกษาที่ยังคงใช้บัตรประชาชนที่นำหน้าด้วยเลข 0 , 7 และเลขพาสพอร์ต โปรดรอการดำเนินการต่อไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#ปเอกนิเทศบ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564– 16 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจหลัก https://www.facebook.com/102333972027628/posts/113673440893681/?d=n #PhDICM #นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร #ICMBSRU x #MSBSRU

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 —— อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/238

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 —— อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/237

แนวทางปฏิบัติการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 (รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ) นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

แนวทางปฏิบัติการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 (รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ) นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ คณะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกหมู่เรียน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยเปิดภาคเรียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเรียน/ติดต่อผู้สอนได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. สแกนผ่าน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มเรียน/ติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ http://management.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือก “กลุ่มห้องเรียน” จากนั้นเลือก “กลุ่มรายวิชาเทอม 3/63” 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom3_63/ รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ คือ 1) รายวิชาที่ขั้นต้นด้วย 3XXXXX 2) รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3) รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน **ช่วงเวลาการค้นหาข้อมูลรายวิชา 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564**

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 —- รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 —- รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com —- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ #ครอบครัวการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวบ้านสมเด็จ #TourismBSRU #บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สอบปลายภาคเรียน วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

สอบปลายภาคเรียน วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 หมู่เรียน D1 และ D2 สอบเวลา 10.00-10.50 น. หมู่เรียน D3 และ D4 สอบเวลา 14.00-14.50 น. สอบออนไลน์ Google From จำนวนข้อสอบ 60 ข้อ (เนื้อหาออกทุกบทเรียน) หมายเหตุ **นักศึกษาทุกคนต้องทราบเลขที่นั่งสอบ**

#Dek64 ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด กับ 13 หลักสูตร(ป.ตรี)มาแรงสุดฮิต !! #TCAS64 รอบที่ 3 : Admission1 & Admission2 🔺รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- 📍สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com —-

#Dek64 ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด กับ 13 หลักสูตร(ป.ตรี)มาแรงสุดฮิต !! #TCAS64 รอบที่ 3 : Admission1 & Admission2 รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com —- #MSBSRU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ! #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) https://m.facebook.com/Inter.Bus.management.BSRU/ #สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/EconBSRU/ #สาขาวิชาการบัญชี https://www.facebook.com/accounting.bsru.1/ #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ https://www.facebook.com/BSRU-Logistic-Management-537151103292790/ #สาขาวิชาการท่องเที่ยว https://www.facebook.com/Tourism-BSRU-102670301896528/ #สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ https://www.facebook.com/Hrm-Bsru-225911134579548/ #สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ https://www.facebook.com/bsru.entrepreneurship/ #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://www.facebook.com/bc.msbsru/ #สาขาวิชาการตลาด https://www.facebook.com/MKBSRU2019/ #สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ https://www.facebook.com/PRCCBSRU/ #สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/Masscommbsruchannel/ […]

ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทำการปิดสถานที่ชั่วคราว ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ จึงขอประกาศ “ปิด” อาคาร 7 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564

ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทำการปิดสถานที่ชั่วคราว ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ จึงขอประกาศ “ปิด” อาคาร 7 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

{Announcement} ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) —- ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้ – บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th – ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2564 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ – ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp – ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com – ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 . . สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/1hd

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 —- รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 —- รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com —- Admission 1 จำนวนรับ 2,115 คนAdmission 2 จำนวนรับ 1,990 คน —- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th . . สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย BSRU News : https://link.bsru.ac.th/1gh

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ส่งกำลังใจต้านภัย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ส่งกำลังใจต้านภัย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/2563 —— 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 2. สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ คนละ 1,000 บาท (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) —— หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามประกาศดังกล่าว ให้ติดต่อเพจ กองคลัง : https://www.facebook.com/financebsru/ ***หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีประกาศฉบับที่ 12 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

{Announcement} ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีประกาศฉบับที่ 12 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ —— – ให้อาจารย์สอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิวิชาการ : https://link.bsru.ac.th/b9 – ให้บุคลากร Work from Home และสลับเวลาทำงาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 : https://link.bsru.ac.th/11t งดหรือเลื่อนกิจกรรมการรวมกลุ่มคนที่มากกว่า 20 คน ทุกกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น —— โดยกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคระบาด ให้ติดต่อคณะกรรมการประสายงานโควิด 19 (089-492-9521) —— ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ นายอำพัน นุ่มดี บิดาของอาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ นายอำพัน นุ่มดี บิดาของอาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ —- สวดพระอภิธรรม : วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. ฌาปนกิจ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ วัดบางเพ็งใต้ บางชัน ศาลา 9 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

วันที่ 29 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

{Recent News} วันที่ 29 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร —- วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ —- #BSRURecentNews วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร #BSRUNews

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

{Recent News} สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน —- วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี จากภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.เกียรติญา สายสนั่น ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติระพี จำกัดและผู้จัดละครโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และ คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาให้หลักสูตรของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนให้มีความพร้อมในการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบโจทยของ์ผู้เรียนยุคใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ —- #BSRURecentnews […]

1 2 3 4 5 20