ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

การนัดซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิต ในการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ในวันจันทร์ที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ. อาคาร 1 ชั้น 1

การนัดซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิต ในการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ในวันจันทร์ที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ. อาคาร 1 ชั้น 1 ***การแต่งกาย ชุดพิธี ปี 2 (ชุดนักศึกษา รองเท้าคัสชูส์ ทั้งชายและหญิง***

[ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมงานสุขภาพจิตสดใสฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2565] ขอประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมงานสุขภาพจิตสดใสฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2565] ขอประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ • การแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ งดกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ • ประตูปิดตรงเวลา รอบเช้า 09:00 น. รอบบ่าย 13:00 น. ดังนั้น กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและเผื่อเวลาในการลงทะเบียนด้วย • ให้นักศึกษานำวัสดุธรรมชาติรอบๆตัวติดมือมาด้วยคนละ 2-3 ชิ้น สำหรับใช้ในงาน ขอให้จิตใจได้รับการฟื้นฟู แล้วพบกันครับ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดคลิปชวนเพื่อน Gen Z เก็บ-ออม-ลงทุน โดยบริษัท ดิ เอท เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด ผ่านเพจ Money planet ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก โครงการปรับพื้นฐาน ชั้นปี1 คณะวิทยาการจัดการที่ผ่านมา โดยรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 3 เป็นของนักศึกษาจากสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง Broadcasting and Streaming Media และรางวัลที่ 2 เป็นของสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ Digital Content Communications – DCC เก่งกันมากๆ ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆครับ

การส่งผลตรวจ ATK สำหรับ บัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา

การส่งผลตรวจ ATK สำหรับ บัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา —— #วันซ้อม ขอให้นำผลตรวจ ATK เขียนชื่อ-สกุล (ถ่ายภาพ) แจ้ง ณ จุดลงทะเบียนการฝึกซ้อมฯ #วันรับจริง จะมีการตรวจ ATK ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลาตามรอบที่จะแจ้งตามกำหนดการ —— ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 และเรื่องการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 และเรื่องการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 —- วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 และเรื่องการส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ทราบ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ ZOOM

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ให้การต้อนรับ Professor Dr.Sebastian Kot เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ให้การต้อนรับ Professor Dr.Sebastian Kot เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย —- วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Sebastian Kot, Ph.D., Eng และ Dr. Billai Khalid from Częstochowa University of Technology, Poland ในการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และได้ถือโอกาสนี้เข้าพบปะท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอีกด้วย

ประชาสัมพันธ์!! ผลิตภัณฑ์ลูกอมครูเพ็ญศรี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป

ประชาสัมพันธ์!! ผลิตภัณฑ์ลูกอมครูเพ็ญศรี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการ Adsดี ครูเพ็ญศรีแจกทุน เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ทางแบรนด์มีความประสงค์ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ประกวดคลิปโฆษณาไวรัลไม่เกิน 2 นาที ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลูกอมครูเพ็ญศรี เคี้ยวสนุกตื่นสนั่นลั่นมือง” รายละเอียดแคมเปญ https://link.bsru.ac.th/ggv สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mutita Kanankang (Bam) Workpoint Entertainment (+66) 02-833-2550 (+66) 062-806-6165

ประชาสัมพันธ์!!📢 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งเสียงไปสู่ผู้กำหนดนโยบาย

ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งเสียงไปสู่ผู้กำหนดนโยบาย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ UNICEF จัดทำแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เด็ก เยาวชน และข้อเสนอแนะจากมุมมองของเด็กและเยาวชนเอง เพื่อนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 เริ่มต้นทำแบบสำรวจ : https://forms.gle/Zqhz42UdbqC2xgo37 เปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2565

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนายทหารกองหนุน(ว่าที่ร้อยตรี)

ตัวอย่างการแต่งกายบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนายทหารกองหนุน(ว่าที่ร้อยตรี) ข้อเน้นย้ำ 1.ทรงผมสำหรับทหาร ตำรวจและนายทหารกองหนุนชาย ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยลักษณะทรงผมจะต้องตัดสั้น เหมือนหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เท่านั้น 2.หากมีการใช้กระบี่เป็นเครื่องประกอบ จะต้องมีอุปกรณ์ครบทุกชิ้น คือ กระบี่ ถุงมือสีขาว สายกระบี่ ปลอกหนังร้อยเข็มขัดและสายกระบี่ 3.ติดเครื่องหมายต่างๆ ให้ครบถ้วน ตามสิทธิ์ที่ตนเองได้รับ ติดป้ายชื่อและแพรแถบที่ระลึก หากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ติดได้ตามที่ตนได้รับ 4.รองเท้า ตำรวจและทหารชาย จะต้องเป็นแบบหุ้มส้นแบบฮาร์ฟ ไม่ต้องติดวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เกือกม้า เหล็กชิดเท้า เป็นต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ ร.อ.บัญญัติ 0894929521

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์)”

ประชาสัมพันธ์ !! ใครอยากอาสาพัฒนาชุมชน มีข่าวดีมาบอก!!!!! บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์)” เพื่อเปิดเวทีสร้างโอกาส ให้นิสิตนักศึกษา ที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่ง ที่อยากพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกสามารถส่งโครงงานเข้าประกวด ได้ ผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเงินรางวัล ,โล่ และประกาศเกียรติคุณ สนใจสมัครสแกน QR Code ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดไอเดียและส่งมาที่ [email protected] ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 65

🗃📌📌📌 ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่าน BSRU APP และตรวจสอบสถานะเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://info.bsru.ac.th/graduate

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่าน BSRU APP และตรวจสอบสถานะเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://info.bsru.ac.th/graduate #รับปริญญาบ้านสมเด็จ

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565” The 6th IMMS 2022 ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in an Era of COVID – 19

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565” The 6th IMMS 2022 ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in an Era of COVID – 19 —— วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565” The 6th IMMS 2022 ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(The 6th IMMS 2022)ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in an Era of COVID – 19 ที่คณะฯได้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิชาการที่ผ่านการประเมิน และนำ เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 72 ผลงาน โดยได้แบ่งห้องนำเสนอผลงานวิจัยไว้ทั้งหมดจำนวน 7 ห้องด้วยกัน ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:oo น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(The 6th IMMS 2022)ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in an Era of COVID – 19 ที่คณะฯได้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิชาการที่ผ่านการประเมิน และนำ เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 72 ผลงาน โดยได้แบ่งห้องนำเสนอผลงานวิจัยไว้ทั้งหมดจำนวน 7 ห้องด้วยกัน ดังนี้ – ห้องประชุมนำเสนอผลงานวิจัยที่ 1 (International Conference) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้้น […]

ขอเชิญชวน คณาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนวิทยาการจัดการ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวน คณาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนวิทยาการจัดการ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) เวลา 08:30 น. – 12:00 น. https://forms.gle/Ze3umrgG59GQQNV86 # นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งออนไซต์และออนไลน์จะได้รับซีเรียลคีย์เลือกคณะ 1 กิจกรรม

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ภายในมหาวิทยาลัย —— ติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ภายในมหาวิทยาลัย —— ติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน 063-390-1440 089-492-9521 —— ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล

อยากจะติดต่อเรื่องอะไร ต้องติดต่อที่ไหน เรามีคำตอบ

อยากจะติดต่อเรื่องอะไร ต้องติดต่อที่ไหน เรามีคำตอบ ข้อมูลพื้นฐานภายในคณะวิทยาการฯ #msbsru มีกี่สาขา ค่าเทอมเท่าไหร่ เรียนอะไรบ้าง เข้าเวบไซต์ http://ms.bsru.ac.th หรือคิดอะไรไม่ออก บอกสำนักงานคณะ ติดปัญหาเรื่องเรียน เรื่องเกรด ลงทะเบียน โยกย้ายวิชา โยกย้ายสาขา วิชาเต็ม จ่ายค่าเทอมล่าช้า ฯลฯ ทักหาพี่ๆสำนักงานคณะ อาคาร 7 ชั้น 1 โทร 02-473-7000 ต่อ 4008 – 4009 หรือทักใน inbox เพจได้เลย http://www.facebook.com/msbsruส่วนเรื่องนอกห้องเรียน คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง ทักไปที่เพจสโมสรนักศึกษา คณะฯเราได้ https://www.facebook.com/pg/samofmsbsru เกี่ยวกับเรื่อง รับสมัคร นศ.ใหม่ รายงานตัว นศ. ขอใบรับรองการเป็น นศ./รับรองความประพฤติ ลงทะเบียนเรียน มีปัญหาเรื่องเกรด ย้ายสาขา ระบบบริการ นศ.มีปัญหา พูดง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องการเรียน […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา——วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19″ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เมื่อเปิดภาคเรียนอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th—-ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ—-#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา #BSRUNews

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน——วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกันในหัวข้อเรื่อง ดังนี้-การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน-การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างพลังแห่งความสุข ความสำเร็จในการทำงาน-การจัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และยังได้ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ มากมายจากท่านวิทยากรอีกด้วย——ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ——#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน #BSRUNews

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566—-วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้1. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา2. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา3. คุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom—-ภาพ/ข่าวโดย : […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University as Marketplace ได้ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วยหลัก ๆ คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปี 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน… สามารถติดตามต่อได้ที่ […]

1 2 3 4 5 45