ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ร่วมเข้าการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ร่วมเข้าการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี —- ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัครง่ายๆ โดย สแกน QR code หรือ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScCwLS3C…/viewform

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดการการประชุมคณาจารย์และบุคลากร เรื่อง การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดำรงรตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง ออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 50 ท่าน

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดการการประชุมคณาจารย์และบุคลากร เรื่อง การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดำรงรตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง ออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 50 ท่าน

ขอต้อนรับ #DEK66 ที่สนใจศึกษาในระดับมหาลัยฯ :: MSBSRU OPEN HOUSE 2022 :: [ คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จ #MSBSRU ] “เปิดบ้าน เปิดความสำเร็จ อย่างไร้ขีดจำกัด” กับ 13 หลักสูตรมาแรงสุดฮิต ! [ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ] กิจกรรม BSRU OPEN HOUSE x MSBSRU

ขอต้อนรับ #DEK66 ที่สนใจศึกษาในระดับมหาลัยฯ :: MSBSRU OPEN HOUSE 2022 :: [ คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จ #MSBSRU ] “เปิดบ้าน เปิดความสำเร็จ อย่างไร้ขีดจำกัด” กับ 13 หลักสูตรมาแรงสุดฮิต ! [ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ] กิจกรรม BSRU OPEN HOUSE x MSBSRU – 9.00 – 12.00 น. | ณ อาคาร 1 ชั้น 4 หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ + กิจกรรม : “เปิดบ้าน MSBSRU” รวมทุกสาขา (ทั้งคณะวิทยาการจัดการ) – 13.00 […]

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการนำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤต คูหะพันธุ์ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยคังนิง ประเทศไต้หวัน Assistant Professor Te-Cheng Liu Ph.D., Department of Long-term care, University of Kang Ning, Taiwan ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้การบำบัดที่แบบแพทย์ทางเลือก

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการนำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤต คูหะพันธุ์ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยคังนิง ประเทศไต้หวัน Assistant Professor Te-Cheng Liu Ph.D., Department of Long-term care, University of Kang Ning, Taiwan ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้การบำบัดที่แบบแพทย์ทางเลือก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism —- ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 781 และ 784 โดยได้รับเกียรติจาก Emeritus Professor Kim-Shyan Fam ประธานและผู้ก่อตั้ง MAG Scholar กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ เป็นประธานการประชุมวิชาการและกล่าวเปิดงาน […]

ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันนี้วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษารหัส 62 และรุ่นตกค้าง สำหรับนักศึกษารหัสอื่น ๆ ให้ดูตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน อย่าลืมตรวจสอบตนเอง

วันนี้วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษารหัส 62 และรุ่นตกค้าง สำหรับนักศึกษารหัสอื่น ๆ ให้ดูตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน อย่าลืมตรวจสอบตนเอง ไม่ค้างชำระค่าเทอม หรือ ค่ารักษาสภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อกระบบให้เรียบร้อย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ภาคเรียนมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดเทอมใดเทอมหนึ่ง ส่งเอกสารการรายงานตัวครบ (สำหรับนักศึกษาปี 1) โปรดลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และอย่าลืมกดยืนยันการลงทะเบียนจนกว่าจะถึงหน้าตารางลงทะเบียนเรียน นักศึกษารหัส 63 เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษารหัส 64 เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษารหัส 65 เริ่ม 29 พฤศจิกายน 2565 ภาคปกติที่จะลงเรียนรายวิชาของภาคพิเศษหมู่ M เริ่ม 13 ธันวาคม 2565 ทุกรหัสสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านวิทยาการจัดการ บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล

หรือ “ซีรีส์วาย” จะกลายเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ร่วมพูดคุยและหาคำตอบด้วยกันในงานสัมมนา หัวข้อ “ซีรีส์วายไทยทำอย่างไรให้ Would wide” โดย คุณนิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล ผู้กำกับซีรีส์วายและผู้ผลิตผลงาน ซีรีส์บังเอิญรัก เมื่อพบกันอีกครั้ง เชือกป่าน ที่กำลังจะออกอากาศบนแพลตฟอร์ม IQIYI และนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณเอิร์ธ กัษมนณัฎฐ์ นามวิโรจน์ จากซีรีส์ลุ้นรัก 12% ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 ชั้น 15)

หรือ “ซีรีส์วาย” จะกลายเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ร่วมพูดคุยและหาคำตอบด้วยกันในงานสัมมนา หัวข้อ “ซีรีส์วายไทยทำอย่างไรให้ Would wide” โดย คุณนิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล ผู้กำกับซีรีส์วายและผู้ผลิตผลงาน ซีรีส์บังเอิญรัก เมื่อพบกันอีกครั้ง เชือกป่าน ที่กำลังจะออกอากาศบนแพลตฟอร์ม IQIYI และนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณเอิร์ธ กัษมนณัฎฐ์ นามวิโรจน์ จากซีรีส์ลุ้นรัก 12% ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6 ชั้น 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ** รับลงทะเบียนสัมมนา Onsite เพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น ** และสามารถติดตาม Live สัมมนาได้ทางแฟนเพจ Broadcasting and […]

“เชิญออเจ้า เข้าชมรม” องค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

“เชิญออเจ้า เข้าชมรม” องค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2565 . พบกับชมรม ทั้ง 25 ชมรมได้แล้วในวันพรุ่งนี้ !! . ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 12 . สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรม โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครในโพสต์นี้อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง . หมายเหตุ : นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม และสามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 ชมรม โดยนักศึกษาต้องสังกัดเข้า 2 ชมรมตลอดหลักสูตรปีการศึกษา หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox #มบส #องค์การนักศึกษามบส #เปิดโลกกิจกรรม2565 #เปิดโลกชมรม2565 #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว “The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว “The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism” —- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญจาก MAG Scholar Conference ให้เป็นผู้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว “The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ เอ็มเมอรัล “Emerald Publishing” —- ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 […]

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญ “ชิมและช็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ ****นำคูปองด้านล่างมาแลกส่วนลดพิเศษในวันงาน****

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญ “ชิมและช็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ ****นำคูปองด้านล่างมาแลกส่วนลดพิเศษในวันงาน****

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) —– วันที่ 1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 —– รอบที่ 2 Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) —– วันที่ 1 ธันวาคม 2565 […]

ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐ #เด็กMacEnt  นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “เดือน คณะวิทยาการจัดการ” ประจำปี 2565 น้องณัฐ ณัฐพล แซ่แต้ จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐ #เด็กMacEnt  นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “เดือน คณะวิทยาการจัดการ” ประจำปี 2565 น้องณัฐ ณัฐพล แซ่แต้ จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 BSRU Intelligent Brand Ambassador To Success Award 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ———- #BSRU #ทูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565 #องค์การนักศึกษาBSRU #มบส #BSRUIntelligentBrandAmbassadorToSuccessAward2022 #MacEntBsru #สื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงบ้านสมเด็จ ดูน้อยลง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริวดี พวงลัดดา (นัทเซีย) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “ดาวคณะวิทยาการจัดการ” จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริวดี พวงลัดดา (นัทเซีย) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “ดาวคณะวิทยาการจัดการ” จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 BSRU Intelligent Brand Ambassador To Success Award 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —- #TCAS66 #จบแล้วประกอบอาชีพอะไร #Creativity #AreYouReady #MassCommunicationBSRU #ThePowerofCreativity #BroadcastingAndStreamingMedia #BSMbsru #พลังแห่งการสร้างสรรค์เรียนรู้จริงทำได้จริง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเดินทางไปมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ในโครงการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเดินทางไปมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ในโครงการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ อ.มรกต ภู่ทอง และอ.บดินทร์ มหาวงศ์ ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University: PPIU) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทาง PPIU ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดยท่านรองอธิการบดีและผู้จัดการโครงการ Dr.Ky Ravikun หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรองผู้จัดการโครงการ Mr.Chhin Kona ผู้ประสานงานโครงการและประธานสาขาวิชาการบัญชี Mr.Tep Sopheak คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมธนาคาร กิจกรรมประกอบไปด้วย […]

ตามที่ MAG Scholar Conference ได้มีหนังสือเชิญให้ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว “The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism”

  ตามที่ MAG Scholar Conference ได้มีหนังสือเชิญให้ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และการท่องเที่ยว “The 2022 MAG Scholar Conference in Business, Marketing & Tourism” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ เอ็มเมอรัล “Emerald Publishing” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น และสามารถส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เรียนอะไรไม่เท่าเรียนการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ..หลักสูตรเฉพาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวม นิเทศศาสตร์​ + การตลาดเข้าไว้ด้วยกัน มาร่วมเป็นเฟรซชี่น้องใหม่กันใน Tcas66 เปิดรับสมัครแล้วนะครัช

เรียนอะไรไม่เท่าเรียนการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ..หลักสูตรเฉพาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวม นิเทศศาสตร์​ + การตลาดเข้าไว้ด้วยกัน มาร่วมเป็นเฟรซชี่น้องใหม่กันใน Tcas66 เปิดรับสมัครแล้วนะครัช #tcas66 #TCAS66 #CDM​ #cdmbsru #cdmbsru #การตลาดบ้านสมเด็จ #bsru #MSBSRU #msbsru

เรียนท่านสมาชิกร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด ขอแจ้งกำหนดการรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน

{Up-Next} เรียนท่านสมาชิกร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด ขอแจ้งกำหนดการรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน —- ภาพ/ข้อมูลโดย : FB สหกรณ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด

1 2 3 45