ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “คริปโต จะโตแค่ไหน”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “คริปโต จะโตแค่ไหน” —— โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —— ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 . โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเป็น 2 รอบ #รอบสำหรับนักศึกษา วันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://link.bsru.ac.th/a8e #รอบสำหรับคณาจารย์และบุคลากร วันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://link.bsru.ac.th/a8g

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 —- วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็น ดังนี้ 1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ – ประกาศเจตจำนงและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือของกำนัล – หลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2565 – ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร – การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – การเปลี่ยนประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) – สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง […]

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 —- วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร ดังนี้ 1. รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส 2. อ.ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ 3. รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ —- #BSRURecentNews […]

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ……………………………………………………………………………………………. สามารถเข้าระบบเพื่อสั่งจองไซส์เสื้อกีฬาของมหาวิทยาลัย (สีม่วง) ปีการศึกษา 2564 Click >>>> http://dsad.bsru.ac.th/web/order นักศึกษาจะได้สิทธิ์รับเสื้อฟรีคนละ 1 ตัว สามารถเข้าระบบจองได้ตั้งแต่วันนี้…ถึง 31 มกราคม 2565 **ส่วนรายละเอียดการรับเสื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้ทราบ ดังนี้

{Announcement} ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้ทราบ ดังนี้ —— เลื่อน การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 จากเดิม วันที่ 17-19 มกราคม 2565 ทุกกิจกรรม เป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย ยกเว้น พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยภาคเช้าทุกจุด และพิธีการบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ให้ดำเนินการตามปกติ —— ***ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากเดิม (วันที่ 14 มกราคม 2565) จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากเดิม (วันที่ 14 มกราคม 2565) จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ —— วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ โดยในช่วงเช้า เวลา 09:00 – 12:00 น. จัดการประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 และชี้แจงกิจกรรมและโครงการประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมและร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการในปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และในช่วงบ่าย เวลา 13:00 – 16:00 น. เป็นการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจาย์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์อาภา วรรณฉวี มาเป็นวิทยากรในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลให้ได้ในปี 2565 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 และ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) —— ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 —— กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ) ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 […]

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มบส. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด สู่ความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอน ด้านดิจิทัล และการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี NFT #msbsru x #bitkub coming soon

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มบส. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด สู่ความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอน ด้านดิจิทัล และการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี NFT #msbsru x #bitkub coming soon  #คริปโต #Cryptocurrency #NFT #Digitalcurrency

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ —— วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานและกล่าวเปิดการอบรม และร่วมกิจกรรมกับคณาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข อดีตคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์โศภิณภา สุนทรวร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนในหลักนานาชาติ มาให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ณโรงแรม pullman Pattaya Hotel G อ.บางละมุง จ.ชลบุรี —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ —- #BSRURecentNews สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ หัวข้อ : การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ หัวข้อ : การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย —— วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – คณะครุศาสตร์ – บัณฑิตวิทยาลัย – โรงเรียนสาธิต . เวลา 13.00 น. – 16.00 น. – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม —— วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . เวลา 13.00 น. – […]

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) —- ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2564 . รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ **กรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใหม่อีกครั้ง จึงจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้** —- ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐กิจกรรม “พัฒนาทักษะการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

{Announcement} สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐กิจกรรม “พัฒนาทักษะการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” —- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมร่วมเรียนรู้การเงินและการลงทุนในหัวข้อ “Cyptocurrency ทำให้โลกไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป” เป็นการอบรมเพื่อให้รู้จักการลงทุนในรูปเงินสกุลดิจิทัล ที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้ ใครอยากให้เงินทำงานให้กับเรา มาเรียนรู้ไปด้วยกัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย นาปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —- รอบสำหรับนักศึกษา Meeting ID: 995 2583 0868 Passcode: 112233 — วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (จำกัดจำนวนที่นั่ง) : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfdvQEoVtWB7v…/viewform —- รอบสำหรับคณาจารย์และบุคลากร Meeting ID: 957 0005 7206 […]

1 2 3 42