แบบคัดกรองนักศึกษาคณะวิทยาการฯเข้ามหาวิทยาลัย

แบบคัดกรองนักศึกษาคณะวิทยาการฯเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1. ให้นักศึกษากรอกแบบคัดกรอง covid ในลิ้งค์ด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 2. ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง และส่งกลับมาที่อาจารย์ที่ปรึกษา

แบบคัดกรอง Covid สำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนตามรายวิชา