แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Studio อารคาร 2 ชั้น 12A

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ Studio อาคาร 2 ชั้น 12A 

เช็คตารางการจองห้องในระบบออนไลน์  ว่า  ว่าง/ไม่ว่าง

ให้ Print เอกสารผ่านระบบออนไลน์และเดินเรื่องขอใช้ห้องตามลำดับ ล่วงหน้า  2-3 วันทำการ  / กรณีแจ้งยกเลิกการใช้ห้องต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่คณะล่วงหน้า  1 วันทำการ

– กรณีหน่วยงานคณะมีภารกิจเร่งด่วน  ขอยกเลิกการใช้ห้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– จันทร์-ศุกร์ เวลาเปิดห้องใช้งานตั้งแต่ 9.00น. – 16.00น. / เสาร์-อาทิตย์  ไม่เปิดให้บริการ  *เว้นแต่มีภารกิจเร่งด่วนของทางหน่วยงานเท่านั้น

ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด (ชั้น12Aและ12B) หากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่พบเจอ  มีผลต่อการไม่อนุมัติขอใช้งานในครั้งถัดไป

ห้ามนำน้ำและอาหารเข้าห้องสตูดิโอโดยเด็ดขาด  อนุญาตให้รับประทานบริเวณหน้าห้องสตูดิโอเท่านั้น และเก็บนำลงไปทิ้งถังขยะด้านล่างชั้น12 ที่ระเบียงหน้าลิฟท์ 

– ห้ามขึ้นไปเหยียบบริเวณโค้งฉากถ่ายทำ เพราะอาจทำให้ฉากเป็นรอยและเกิดความเสียหายได้

ห้ามติดแปะเทปกาวลงบนพื้นหรือผนังฉาก  อาจก่อความเสียหายต่อพื้นและสีผนังฉากได้

ห้ามหยิบจับ เคลื่อนย้าย อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้สำหรับถ่ายทำภายในห้องสตูดิโอก่อนได้รับอนุญาต

หากมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

– ห้องสตูดิโอมีกล้องวงจรปิดบันทึก ตลอด24ชั่วโมง  

– พบเจอปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยทันที  หรือ โทร. 083-696-2855

**งดให้บริการนักศึกษาเฉพาะวันศุกร์ของเทอม 1/2563 (เนื่องจากมีการเรียนการสอนภายในห้องสตูดิโอ)**

Choose a Language :