30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 25565 รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้ว / สั่งตัดใหม่ บริการเพิ่มเติมสำหรับ น้องบัณฑิตชาย สามารถมาสั่งชุดเช่าสูทเพิ่มได้ ทั้งแบบเช่า – เช่าตัด – สั่งตัดใหม่ มีให้บริการจำนวนจำกัด น้องบัณฑิตหญิง สามารถมาใช้บริการชุดพิธีการและเครื่องหมายต่างๆได้ น้องๆที่ไม่สามารถมารับชุดได้ สามารถฝากเพื่อนหรือญาติมารับชุดแทนได้ แต่เพื่อความสะดวกรบกวนส่งไลน์รูปใบรับชุดล่วงหน้า

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 25565
รับชุดที่สั่งตัดไว้แล้ว / สั่งตัดใหม่
บริการเพิ่มเติมสำหรับ
น้องบัณฑิตชาย
สามารถมาสั่งชุดเช่าสูทเพิ่มได้
ทั้งแบบเช่า – เช่าตัด – สั่งตัดใหม่ มีให้บริการจำนวนจำกัด
น้องบัณฑิตหญิง
สามารถมาใช้บริการชุดพิธีการและเครื่องหมายต่างๆได้
น้องๆที่ไม่สามารถมารับชุดได้
สามารถฝากเพื่อนหรือญาติมารับชุดแทนได้
แต่เพื่อความสะดวกรบกวนส่งไลน์รูปใบรับชุดล่วงหน้า ให้เพื่อนหรือญาติพิมพ์ใส่กระดาษมารับชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
น้องๆ ที่ตัดชุดรอบนี้อาจได้รับชุดในวันรายงานตัวบัณฑิต
แต่ถ้าน้องๆมาตัดชุดวันรายงานตัวบัณฑิต อาจจะได้รับชุดในวันซ้อมย่อย หรือวันซ้อมใหญ่ เพราะมีชุดที่ยังไม่สั่งตัดจำนวนมาก
ชุดครุยวิทยฐานะของเรา เป็นชุดแบบสั่งตัดรายบุคคล ไม่ใช่ชุดสำเร็จรูปเหมือนชุดเสื้อผ้าทั่วไป จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
แต่ทางงานชุดครุยมบส.สามารถให้บริการชุดครุยที่สั่งตัดได้ทันกับพิธีการ 100 % แต่กำหนดการส่งมอบอาจช้าไปตามลำดับของการสั่งตัดชุดไว้