[:th]คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ร่วมเข้าการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี[:]

[:th]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ร่วมเข้าการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
—-
ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมัครง่ายๆ โดย สแกน QR code หรือ

[:]

Choose a Language :