[:th]เรียนอะไรไม่เท่าเรียนการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ..หลักสูตรเฉพาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวม นิเทศศาสตร์​ + การตลาดเข้าไว้ด้วยกัน มาร่วมเป็นเฟรซชี่น้องใหม่กันใน Tcas66 เปิดรับสมัครแล้วนะครัช[:]

[:th]

เรียนอะไรไม่เท่าเรียนการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ..หลักสูตรเฉพาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวม นิเทศศาสตร์​ + การตลาดเข้าไว้ด้วยกัน มาร่วมเป็นเฟรซชี่น้องใหม่กันใน Tcas66 เปิดรับสมัครแล้วนะครัช

#tcas66 #TCAS66
#CDM​ #cdmbsru #cdmbsru
#การตลาดบ้านสมเด็จ #bsru
#MSBSRU #msbsru[:]

Choose a Language :