คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “จับกระแสหุ้นเด็ดหน้าลงทุน และ การวัดฟีโบนันซี่”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “จับกระแสหุ้นเด็ดหน้าลงทุน และ การวัดฟีโบนันซี่”
—-
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณปณิธิ เพชรจรัสชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
—-
วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565
โดยจะเปิดให้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น
Zoom Cloud Meetings เป็น 2 รอบ
.
#รอบแรก สำหรับนักศึกษา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ลิ้งค์เข้าร่วมอบรม
Meeting ID : 937 5343 9932
Passcode : 335768
.
#รอบสอง สำหรับบุคลากรและผู้สนใจ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ลิ้งค์เข้าร่วมอบรม
Meeting ID : 960 4640 1071
Passcode : 745594
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ