21-22,28-29 พฤษภาคม 2565 รับชุดครุย (เฉพาะชุดที่สั่งตัดถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 65) +สูทตัด/เช่าตัด (สูทเช่า 1500 รับวันรายงานตัวบัณฑิต)

——————————–
21-22,28-29 พฤษภาคม 2565
รับชุดครุย (เฉพาะชุดที่สั่งตัดถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 65)
+สูทตัด/เช่าตัด (สูทเช่า 1500 รับวันรายงานตัวบัณฑิต)
+ชุดพิธีการหญิง
+เครื่องหมาย
+ถุงคลุมชุดครุย
——————————–