1. คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

[:th]

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 9/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 5/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 10 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 15 มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563)

——————————————————————————————————————

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2/2562)

เอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะ (วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562)

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
[:en]
[:]
Choose a Language :