วีดีโอสอนการใช้ระบบ”การเรียนการสอนออนไลน์”

EP1. ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม VMix

EP2. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม VMix

EP3. ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ขั้นตอนการสตรีมมิ่งไลฟ์สดเฟสบุ๊คด้วยโปรแกรม VMIX

Choose a Language :