โปรดเลี่ยงเส้นทาง อิสรภาพ ประชาธิปก และวงเวียนใหญ่ —- ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 —- ขออภัยในความไม่สะดวก