[:th] แจ้งเตือนน้องๆผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรหัส 66 ทุกคนนะคะ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่รายงานตัวแล้ว รอบที่ 1 Portfolio และ ประเภทบริการวิชาการ/Open House ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อย่าลืมดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566[:]

[:th]

🚩🚩 แจ้งเตือนน้องๆผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรหัส 66 ทุกคนนะคะ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่รายงานตัวแล้ว รอบที่ 1 Portfolio และ ประเภทบริการวิชาการ/Open House ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
อย่าลืมดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์
ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566

[:]

Choose a Language :