เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills กิจกรรม การนำเสนอผลงานของ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (เด็จสาด 2023) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills กิจกรรม การนำเสนอผลงานของ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง (เด็จสาด 2023) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose a Language :