เนื่องจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา รอบจบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่มีความประสงค์จะมายื่น บส.9 เพื่อรับเอกสารสำคัญ (ใบรับรอง และใบทรานสคริปต์) สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เนื่องจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564
เป็นวันหยุดราชการ
ผู้สำเร็จการศึกษา รอบจบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่มีความประสงค์จะมายื่น บส.9 เพื่อรับเอกสารสำคัญ (ใบรับรอง และใบทรานสคริปต์) สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564