หลังจากวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 งานชุดครุยมบส. จะ “ปิดให้บริการ” จนกว่าจะมีกำหนดการ “รายงานตัวบัณฑิต” อย่างเป็นทางการ

หลังจากวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
งานชุดครุยมบส. จะ “ปิดให้บริการ”
จนกว่าจะมีกำหนดการ “รายงานตัวบัณฑิต” อย่างเป็นทางการ
เพื่อส่งมอบชุดครุยและสูทเช่า ให้กับบัณฑิตที่ได้สั่งจองไว้แล้ว
สำหรับบัณฑิตที่ตกค้างไม่สามารถมาตัดชุดในรอบการให้บริการที่ผ่านมา
สามารถติดต่อสั่งตัดได้ใน 2 วันแรกของการรายงานตัวบัณฑิต เพื่อให้ทางร้านสามารถตัดเย็บชุดได้ทันเวลา และจะได้รับชุดในวันซ้อมที่มหาวิทยาลัยฯ
**** รอบตกค้างนี้หากไม่จำเป็นขอให้หลีกเลี่ยง ****
**** เพราะหากบัณฑิตทุกคน รอรอบนี้ จะส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่ทัน เพราะปริมาณมากเกินไป ****