หลักสูตรคุณภาพ ที่สอดรับกับธุรกิจสมัยใหม่ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม “อยากเรียนอะไร คุณเลือกเลย” คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรคุณภาพ ที่สอดรับกับธุรกิจสมัยใหม่ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
“อยากเรียนอะไร คุณเลือกเลย”
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———————
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
#TCAS67 รอบที่ 2 PORTFOLIO
———–
เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566
วันสอบสัมภาษณ์ : 25 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 พฤศจิกายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
จบปิ้ง !!! มีที่เรียนเรียบร้อย
#MSBSRU #การจัดการ #บริหารธุรกิจ #นิเทศศาสตร์ #การท่องเที่ยว #BSRU #DCC #TCAS #TCAS67 #เรียนอะไรดี
———–
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2567-1-1-Announcement
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ : https://ms.bsru.ac.th/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

Choose a Language :