สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะมนุษศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น.

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ร่วมกับคณะมนุษศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Meeting ID: 880 6929 8625
Passcode: 123456
หมายเหตุ :
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับ Serial Key กิจกรรมเลือกคณะ
2. เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รูปแบบกิจกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม
_________________
ติดต่อ|สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวชวิศา ฉิมพลี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทร 092-9048416