[:th]สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ตลอดปี[:]

[:th]

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ตลอดปี
—-
กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊ก พร้อมติดแฮชแท็ก
*** หมายเหตุ โพสต์เป็นสาธารณะ ***
—-
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก [email protected]
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

[:]

Choose a Language :