[:th]สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนา ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562[:]

[:th]

Announcement}
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนา ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562
—-
อบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรชาวต่างชาติ
หลักสูตรอบรม
1. English as a Foreign Language (EFL)
2. Focus on Grammar and Vocabulary in Context
—-
โดยแบ่งวันเวลาอบรมภาษา ดังนี้
-ทดสอบ Pre-test วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
-เริ่มอบรม วันที่ 5, 6, 7, 12, 13, 14 และ 19 พฤศจิกายน 2562
-ทดสอบ Post-test / มอบใบประกาศนียบัตร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือมาสมัครได้ที่
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น 3 อาคาร 10 ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.
—-
#รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

[:]
Choose a Language :