สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำงาน ในวันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2562

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำงาน
—-
วันที่ 28 มีนาคม 2562
เวลา 13:00 – 13:45 น. 
ณ อาคาร 1 ชั้น 1

วิทยากรโดย คุณชัยวัฒน์ ผายสุวรรณ (พี่ต้อง) บรรยายเกี่ยวกับ ความสำคัญของบุคลิกภาพ การรับตัวเข้าสู่การทำงาน แต่งตัวอย่างไร วิธีการเข้าหาคน และแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Choose a Language :