สายอาร์ต สายออกแบบ เตรียมต่อคิวมายื่นใบสมัครกันได้เลย กับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Ocean for Life Logo Contest” ภายใต้หัวข้อ Ocean for Life ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท งานนี้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

📢 สายอาร์ต สายออกแบบ เตรียมต่อคิวมายื่นใบสมัครกันได้เลย
กับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Ocean for Life Logo Contest” ภายใต้หัวข้อ Ocean for Life ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท
งานนี้ สมัครฟรี‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564