สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

>>> ลงนามความร่วมมือกิจกรรมทางการศึกษา กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) <<<
สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการดี ได้ลงนามร่วมกับ คุณนรมน ชูชีพชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร Master Class การ Audition นักศึกษาเพื่อการเป็นศิลปิน ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทั้งนี้ ช่วงท้ายของพิธีลงนามความร่วมมือยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามประเด็นต่างๆ ที่นักศึกษาจะสามารถร่วมพัฒนากิจกรรมต่อไปในอนาคตด้วย
—–
Choose a Language :