[:th]สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร[:]

[:th]

{Recent News}
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
—-
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทาสีปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ตำบลในคลอง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
—-
#BSRURecentNews สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร #BSRUNews

[:]
Choose a Language :