[:th]สน.บางยี่เรือ ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศพื้นที่ห้ามจอดรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด[:]

[:th]

{Announcement}
สน.บางยี่เรือ ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศพื้นที่ห้ามจอดรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด
—-
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบที่นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์ลักษณะกีดขวางการจราจร จอดกีดขวางทางเข้า – ออก บ้านเรือนประชาชน และจอดในที่ห้ามจอดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษา งดจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณที่ห้ามจอดหรืองดจอดกีดขวางการจราจร หากพบการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

[:]
Choose a Language :