วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี พร้อมด้วยคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน 16 ราย จัดทัศนศึกษาและดูงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดหวัดระยอง

[:th]

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี พร้อมด้วยคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน 16 ราย จัดทัศนศึกษาและดูงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดหวัดระยอง โดยมีทีมวิทยากรได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน นายบุญชู คำบุญชู และ กรรมการผู้จัดการ คุณเอกวีร์ ไวฑูรเกียรติ บริษัท เทอร์มอล แมลคานิคส์ จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยาย[:]

Choose a Language :