วันสุดท้าย !! กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 —— เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565

วันสุดท้าย !! กับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 2 ประจําปีการศึกษา 2565
——
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2565
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
รายงานตัว : วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565
——
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.bsru.ac.th/