มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
——
เปิดรับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 15 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565
.
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.bsru.ac.th/