มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio —— วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio
——
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
——
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : WWW.ADMISSION.BSRU.AC.TH
——
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน