ภาพบรรยากาศ การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566
—-
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1QTMFdrSiT_qrxh-zloVbIkdY…
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :