พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสื่อและการบริหารธุรกิจ The Business of Media and Entertainment ณ Hanyang University ERICA Campus สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฏาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์บวรเดช ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปิด

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสื่อและการบริหารธุรกิจ The Business of Media and Entertainment ณ Hanyang University ERICA Campus สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฏาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์บวรเดช ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปิด
หลักสูตรการอบรม HYU – BSRU Training Schedule 2023 เน้นการเรียนวิธีคิดสร้างสรร์ด้านสื่อและการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ อาทิ การบรรยายเนื้อหาการสร้าง Characters การสร้างกระบวนการเดบิวต์ศิลปิน Girl Group หรือ Boy Band การผลิตเนื้อหาซีรีส์และภาพยนตร์ในอุตสากรรมบันเทิงเกาหลี ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา Case Study ร่วมกับทีมงาน Big Ocean ENM บริษัทผลิตละคร ภาพยนตร์ เพลงที่มีชื่อเสียงของเกาหลีและมีผลงานซีรีส์มากมาย อาทิ OUR BELOVED SUMMER, MY STRANGE HERO และ THE 8TH NIGHT และ CJ ENM บริษัทบันเทิงที่ไม่ได้ทำธุรกิจแค่เรื่องเพลงอย่างเดียว แต่เรียกได้ว่าทำธุรกิจ “ครอบคลุม” ทุกด้านของสื่อบันเทิงในเกาหลีใต้ และมีสถานีโทรทัศน์ 2 ช่องหลักใหญ่ ๆ คือ Mnet และ tvN และผู้ผลิตรายการ Survival ชื่อดังอย่าง Produce 101 ซีซั่น 1 และ 2
ในการอบรมครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 14 คน จาก 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเท้นต์ สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และ 1 บุคลากรสายสนับสนุน จากสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลา 10 วัน เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดและหลักการพัฒนาการสร้างสรรค์งานในอุตสากรรรมบันเทิงเกาหลีมาใช้พัฒนาต่อยอดเนื้อหาจากที่เรียนในหลักสูตรมาใช้ในการทำงานในศาสตร์ของตนต่อไป
พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Hanyang University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งการแลกเปลี่ยนวิชาการ การวิจัย การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Hanyang University ได้นำชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความอบอุ่น
ทั้งนี้ อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสื่อและการบริหารธุรกิจ The Business of Media and Entertainment HYU – BSRU Training Schedule 2023 ดำเนินการและประสานงานกิจกรรมโดย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ และได้รับทุนสนับสนุนการเรียนจากสาขาวิชาและสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

 

Choose a Language :