ปรากฏการณ์กําลังจะมาถึง เขตธนบุรี ประเทศไทย ! 🇹🇭 😎 :: ฝั่ ง ธ น เ ฟ ส coming soon

เปิดตัวศิลปินเบอร์แรก !
พบกับ #BOWKYLION 🌟
ในงาน “ ฝั่ ง ธ น เ ฟ ส “
ใครทายถูกบ้างแสดงตัวหน่อยวัยรุ่น👆
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ !
+++
The phenomenon is coming to
Thonburi Area , Thailand ! 🇹🇭 😎
ร่วมร้องแร็ปรัวกันให้สุดเสียง ! 😙
พบกับ #THETOYS 🌟
ในงาน “ ฝั่ ง ธ น เ ฟ ส “
เปิดตัวศิลปินลำดับที่ 2 !
ใครทายถูกบ้างแสดงตัวหน่อยวัยรุ่น👆
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ !
+++
The phenomenon is coming to
Thonburi Area , Thailand ! 🇹🇭 😎
ฝั่งธนเฟส x URBOYTJ Right nowwwww!!!

เตรียมพบกับ #URBOYTJ 🌟
ในงาน “ ฝั่ ง ธ น เ ฟ ส “
เปิดตัวศิลปินลำดับที่ 3 !!!
ใครทายถูกบ้างแสดงตัวหน่อยวัยรุ่น👆
ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ฝั่งธนเฟส
+++
The phenomenon is coming to
Thonburi Area , Thailand ! 🇹🇭 😎
Choose a Language :