[:th]ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน หยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภาวิชาการฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.[:]

[:th][:]

Choose a Language :