ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล

📣📣ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล
……………………………………………………………………………………………………………….
😀 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน
—- 📌 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 บนระบบออนไลน์
– สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย (ติดตามกติกาการร่วมลุ่นรางวัลบนเพจนี้)
#BSRUonline