ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรอบ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) เปิดให้บริการวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์เท่านั้น)

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรอบ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)
เปิดให้บริการวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566
(เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์เท่านั้น)
เวลา 9.00 -15.00 น.
ให้บริการ
1. รับชุดที่สั่งตัดไว้ในเดือนธันวาคม 2565
2. สั่งตัดใหม่
หากท่านไม่สามารถในรอบที่ 2 ได้
สามารถมารับชุด หรือสั่งตัดได้อีกครั้ง
วันที่ 29-30 เมษายน 2566 หรือติดตามข้อมูลที่เพจนี้
———————————–
สำหรับผู้ที่ประสงค์มารับชุดครุยที่ตัดไว้รอบแรก
(เดือนธันวาคม 65) สามารถมารับชุดได้ ในรอบ2
1.นำใบรับชุดมารับได้ด้วยตนเอง
2.ฝากเพื่อน/ญาติมารับชุด หากไม่มีใบรับชุดจริงๆ กรุณาถ่ายสำเนาใบรับชุดมาได้ ( เช่น ถ่ายรูปส่งไลน์ใบรับชุดมาให้เพื่อนที่มารับแทน “กรุณาพิมพ์ลงกระดาษ” มายื่นแทนได้เสมือนใบจริง” )
Choose a Language :