ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนวิชา การฝึกประสบการณ์ การฝึกทักษะ การฝึกงาน โปรดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์ไม่ถูกรวมในใบแจ้งชำระ ทำให้ส่วนลดกระทรวง อว. ลดมากกว่ายอดค่าบำรุงการศึกษาจริง ส่วนผู้ที่ชำระเงินและตัดใบเสร็จรับเงินแล้วจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 500 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขในส่วนนี้แล้ว

ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
นักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนวิชา การฝึกประสบการณ์ การฝึกทักษะ การฝึกงาน โปรดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่
เนื่องจากค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์ไม่ถูกรวมในใบแจ้งชำระ ทำให้ส่วนลดกระทรวง อว. ลดมากกว่ายอดค่าบำรุงการศึกษาจริง
ส่วนผู้ที่ชำระเงินและตัดใบเสร็จรับเงินแล้วจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 500 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขในส่วนนี้แล้ว
ตัวอย่างดูที่ใต้คอมเม้น
ตามระเบียบถ้านักศึกษามีการลงทะเบียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 500 บาท ตอนที่มหาวิทยาลัยส่งยอดค่าเทอมเพื่อขอส่วนลด 50% ก็ส่งไปด้วย เพียงแต่ในใบแจ้งค่าเทอมไม่ถูกเพิ่มเข้าไป สังเกตจากส่วนลดได้ว่าลดแล้วไม่ใช่ 50%
ขออภัยในความไม่สะดวก