ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้ สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ได้คืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกหน่วยงานราชการ

ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้
——————————-
สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ได้คืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกหน่วยงานราชการ
——————————–
มาติดต่อขอรับใบเสร็จลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อประกอบการแนบเบิก ที่เคาน์เตอร์กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.30 น.
( โปรดนำใบเสร็จรับเงิน / สลิป ที่ชำระรายงานตัวมาติดต่อด้วย )