ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยขณะนี้ Microsoft มีการอัพเดท Feature ทำให้การใช้งาน Microsoft Teams ไม่แสดงผล “ปุ่มเครืองมือควบคุม”

{Announcement}
ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยขณะนี้ Microsoft มีการอัพเดท Feature ทำให้การใช้งาน Microsoft Teams ไม่แสดงผล “ปุ่มเครืองมือควบคุม”
——
วิธีการแก้ไขเบื้องต้น : สามารถเข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านบราวเซอร์ได้ที่ : http://teams.microsoft.com/
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา