[:th]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)[:]

[:th]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
—-
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 7 – 8 ก.พ. 66
– บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ก.พ. 66
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/studentstatus
Link ประกาศรายชื่อ : https://link.bsru.ac.th/2566-1-2-pass
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

[:]

Choose a Language :