ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ปฏิทินวิชาการและกำหนดวันสอนชดเชย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน