ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2565 (ฉบับปรับปรุง เพิ่มวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.) —- ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

{Announcement}
ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2565
(ฉบับปรับปรุง เพิ่มวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.)
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Choose a Language :