[:th]นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สแกน QR Code [:]

[:th]

📢[ประกาศ]
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สแกน QR Code
หรือลิงค์ https://link.bsru.ac.th/SABSRU66
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat โดย ตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก (Ex. 6611111111)
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

[:]

Choose a Language :