ตารางเรียน ฉบับมีวันชดเชย โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อย สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียน ฉบับมีวันชดเชย
สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561

ตรวจสอบดีๆนะ สำหรับนักศึกษาจองตั๋วรถไฟ/เครื่องบิน กลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน เทอมนี้ จะยาวนานกว่าหน่อยๆ