คู่มือ

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยการใช้ Google Forms

สามารถดาวโหลดเอกสารคู่มือการใช้ได้ตามลิงคฺ์ข่างล่าง

วีดีโอสอนการใช้ระบบ"การเรียนการสอนออนไลน์"

สามารถกดรับชมวีดีโอได้ตามลิงค์ข่างล่าง

คู่มือการใช้งานระบบ Google Drive

สามารถดาวโหลดเอกสารคู่มือการใช้ได้ตามลิงคฺ์ข่างล่าง
Choose a Language :